Strandmöllens hyrflasksystem

Hyrflaskor

Alla vanliga flaskor och KVIK TOP®-flaskor i storlekar från 10 till 50 liter är hyrflaskor. Detsamma gäller för alla typer av paket – från paket om 9 upp till 36 flaskor.

Dessa flaskor och paket är Strandmöllens egendom och de hyrs ut antingen per dag eller enligt fast hyresavtal. Om en flaska icke byts/returneras inom 90 dagar, kommer ett lågrotationstillägg att debiteras från dag 91 och fram till dess att flaskan returneras

Bytesflaskor

En bytesflaska är en hyresfri flaska som kunden köper en användarrätt till. När flaskan är tom byter Strandmöllen ut den mot en motsvarande, fylld flaska och kunden betalar enbart för innehållet.

Bytesflaskor finns normalt i storleken 5 l, men bytesflaskor för koldioxid finns i storlekarna 8 liter (6 kg) och 14 liter (10 kg.).

Hyresavtal eller dagshyra?

Strandmöllens flaskkontosystem registrerar kontinuerligt ditt saldo för flaskor och paket.

När du hyr flaskor och paket hos Strandmöllen kan du välja mellan att betala på dagsbasis eller att teckna ett hyresavtal på antingen 1, 3 eller 5 år. Läs mer om våra avtal här.

Ditt flaskkontoutdrag

En gång i månaden får du ett flaskkontoutdrag från Strandmöllen som ger dig en överblick över ditt flask- och paketsaldo. På kontoutdraget kan du se samtliga kontohändelser. Dessutom kan du se hur många hyresdagar du har haft under den aktuella månaden, samt hur många flaskor eller paket du har på avtal i förhållande till ditt faktiska saldo.

Unik streckkod på alla flaskor och paket

Alla Strandmöllens flaskor har en unik streckkod som är registrerad i flaskstyrningssystemet OCT. Därmed kan du vara helt säker på att du endast betalar för de flaskor du har.