Fakturaärenden

Har du frågor som gäller din faktura? Strandmöllens kundtjänst sitter redo att svara på alla tänkbara frågor om din faktura och dess innehåll. Om du har några övriga frågor om betalningen kommer du att omdirigeras till vår ekonomiavdelning.

Vanliga frågor till vår kundtjänst (FAQ):


Var hittar jag mitt kundnummer?
Överst till vänster, precis ovanför ditt företagsnamn, står ditt kundnummer utskrivet. För att hantera ditt ärende så snabbt och smidigt som möjligt kan du uppge detta nummer när du kontaktar kundtjänst.

Vad är ADR-avgift?
Internationella vägtransporter av farligt gods omfattas av ADR-konventionen, som hanteras av FN. Dess föreskrifter måste vara uppfyllda för att vissa produkter ska tillåtas att transporteras på allmän väg, och det är vedertagen internationell praxis att transport av dessa farliga ämnen enbart utförs av förare som innehar ett särskilt intyg. Som en följd har marknadens samtliga gasproducenter infört ADR-avgift för leverans av flaskor, paket och flytande gas. På Strandmöllen har vi valt att ta ut avgiften per levererad enhet, vilket gör att den redovisas på fakturan och på så sätt synliggörs för dig som kund.

 

Få din faktura som PDF-fil och spara pengar.

Om du registrerar din e-postadress i formuläret kommer vi fortsättningsvis att skicka dig din faktura som PDF-fil via e-post och du kommer framdeles att spara 49 kronor per månad i minskad expeditionskostnad. Om du vill få dina fakturor i pappersform är det givetvis inga problem, men då tillkommer alltså ett administrationstillägg på 49 kronor per faktura.

Du är alltid välkommen med dina fakturafrågor till vår kundservice, som du når på 0272-15540.