Byggnadskonstruktion

I Sverige finns det mer än 1.500 entreprenörer med fler än tio anställda, varav ca. 1 procent har mer än 250 anställda.

Utöver dessa företag finns förstås ett stort antal små, lokala entreprenörer. Detta utgör en mycket intressant sektor för Strandmöllen att utveckla koncept på. Många av dessa entreprenörer bearbetar stål, både hemma i verkstaden och i projekten på olika arbetsplatser.

Många verkstadsföretag använder sig av hela Strandmöllens PRO LINE®-program. Strandmöllens flaskstyrningssystemet OCT spelar en nyckelroll för kunder som har många arbetsplatser.

En del entreprenörer har blivit av med flaskor till ett annat företag på samma arbetsplats/projekt. Ibland förvaras flaskorna i anslutning till allmän väg, där de riskerar att försvinna även om de är fastlåsta. 

Via OCT är det också möjligt att, från entreprenörens huvudkontor, erhålla inloggningsuppgifter och därigenom övervaka förbrukning och flasksaldon på de olika arbetsplatserna. Om arbetena är spridda över ett större område, kan Strandmöllens depånätverk med fördel användas för leveranser.

Samtliga depåerna är kopplade till samma administrativa system, så alla angivna konton, villkor, etc. gäller.

På större byggprojekt eller demonteringsuppdrag kan det ofta vara en god idé att upprätta en centralanläggning och distribuera gas till många användare. Som gemensam försörjning är XL-paket med ca 200 m3 gas ett mycket attraktivt alternativ.

Större entreprenörer med egna analyslaboratorier kan dra stor nytta av Strandmöllens LAB LINE®-koncept och dess analysgaser och certifikat.