Sjukhus och andra vårdinrättningar

Medicinska gaser spelar en mycket viktig roll inom vården.

Strandmöllens produktserie MED LINE® omfattar gaser som används för diagnos och behandling och därmed klassas som läkemedel. I serien ingår oxygen, lungfunktionsgaser, lustgas, luft samt Strandmöllens Lustgas/Oxygen-blandning LATOX.

Sjukhusen använder dessutom en rad andra medicinska gaser till bland annat laparoskopi och kryo-behandlingar. Dessa gaser är CE-märkta som medicinskteknisk utrustning och finns i PHARMA LINE®-serien.

Fördelar med att handla från Strandmöllen:

  • Vi erbjuder ett komplett produktsortiment som förutom alla medicinska gaser även omfattar tjänster och utrustning samt rådgivning och utbildning.
  • Våra unika tankvalideringsprocesser säkerställer och dokumenterar kvaliteten på gasen som tas från våra kundtankar.
  • Strandmöllens webbaserade flaskstyrningssystem OCT med online-handskanner ger dig komplett kontroll över vilka gasflaskor som finns på respektive sjukhusavdelning.