Oxygen för fiskodlingar


Fiskodling och akvakulturen har i stort varit en växande verksamhet.

Vattenbruket är idag utsatt för press från låglöneländer och har hårda myndighetskrav att efterleva. Därför finnas ett starkt fokus på effektivitet och foderutnyttjande.

Ett sätt att höja effektiviteten i din fiskodling är att tillsätta syre (oxygen). Strandmöllen erbjuder en komplett lösning med installation av oxygentank och automatiserad tillförsel. Så du kan koncentrera dig på att producera fisk.

Syresättning

Det finns många faktorer att tänka på vid beräkning av korrekt tillsättning av oxygen:

Fiskbestånd
• Fodertyp
• Omgivningens temperatur
• Vattenflöde
• Syresättningsapparatur

Alla dessa förutsättningar beaktas i beräkningen av hur mycket syre som krävs för optimalt utnyttjande av odlingens kapacitet.

Eftersom varje fiskodling är unik finns det inget generellt svar på vad som är korrekt syresättningsnivå. Strandmöllens konsulter kan ge råd om hur samspelet mellan alla faktorer säkrar en god livsmiljö för fisken och en kostnadseffektiv produktion.

Ring din säljare och hör mer om fördelarna med att välja Strandmöllen.