Livsmedelsproduktion

Producerar eller säljer du kött, fågel, bakverk, mejeriprodukter, fisk och skaldjur, frukt, grönsaker, öl, läsk eller andra livsmedel?

Då vet du vilka höga kvalitetskrav som ställs på din produkt.

Konsumenterna vill ha kvalitetsprodukter utan konserveringsmedel, och samtidigt ha lång hållbarhet, ett inbjudande utseende och förstås en oantastlig smak.

Detta förväntas du kombinera med ett lågt pris för att inte tappa konkurrenskraft.

Att ringa till Strandmöllens gaskonsult kan mycket väl vara ett sätt att höja dina produkter och din konkurrenskraft ytterligare en nivå.

Vi kan alltid ge värdefulla råd om rätt gaslösning för din livsmedelsproduktion.

Detta gäller oavsett om det handlar om att förlänga hållbarhet, frysning eller kylning, processoptimering eller efterbearbetning av avfallsprodukter.


Strandmöllen erbjuder:

 • Råd om rätt gaslösning när du arbetar med MA-packning (modifierad atmosfär).
 • Råd om rätt gaslösning för kylning och frysning.
 • Råd om hur du optimerar dina processer för livsmedelsproduktion.
 • Råd om efterbehandling av restprodukter.
 • Övervakning av din centralanläggning eller tankar via Strandmöllen SOS.
 • Att leverera enligt avtal och i tid.
 • Att ge dig mervärde och optimalt utbyte.
 • Specialutbildad personal.
 • Fast kontaktperson.
 • Ny teknik, exempelvis flaskor och paket med 300 bars tryck.

Strandmöllen AB har många goda och nära kunder inom livsmedelsproduktionen. 

Vi vet vad du pratar om när du behöver:

 • Botteninjektionssystem för snabb nedkylning vid omrörnings- och blandningsprocesser.
 • Koldioxid- och kvävekylda vakuumblandningssystem.
 • Bedövning med kontrollerad atmosfär för slakterier.
 • Bulkleveranser av Nitrogen och Koldioxid i gasform för kryogen infrysning.
 • Flytande och komprimerad Nitrogen, Koldioxid, Oxygen och gasblandningar för packning i modifierad atmosfär (MAP).
 • Gaser för förvaring av livsmedel och gasblandningar till förpackning, gasning, sterilisering och skadedjursbekämpning.