Rådgivning om gas och gaslösningar

Oavsett om du arbetar i laboratorium eller på fabrik kan Strandmöllen ge dig råd om vilken gas eller gasblandning som är optimal för din produktion.

Att anpassa volymer och gassammansättning till dina exakta förutsättningar är dels något vi har lång erfarenhet av, dels en potentiellt stor kostnadsbesparing för dig som kund.

Kontakta Strandmöllen om:

  • Det råder oklarheter om myndighetskrav i samband med installation av medicinsk gastank. Läs även broschyren Tank- och rörinstallationer.
  • Du vill veta vilken typ av gas som är bäst när du svetsar. Se även vår gasvalsbroschyr för svetsning.
  • Vilken typ av gas som passar din laser – både avseende lasergaser och processgaser. Du kan även läsa mer i vår lasergasbroschyr.
  • Vilken gasblandning som är bäst för packning av livsmedel  i modifierad atmosfär. Läs även vår broschyr Strandmöllens FOOD LINE-produkter.
  • Vilka överväganden du bör göra innan du väljer laboratoriegas. Se även broschyren Introduktion till utrustning och gaser i laboratoriet.