KVIK TOP® för medicinskt Oxygen

– ökad patientsäkerhet och minimerat spill

Strandmöllen är idag leverantör till ett flertal danska sjukhus och svenska landsting. Sjukhusens rutiner är en del av vår vardag och vi har därför en djupgående kunskap om sjukvårdspersonalens dagliga arbete.

Vi är medvetna om vikten av att ha arbetsredskap som tar hänsyn till både kravet på effektivt arbete och medarbetarens hälsa och välbefinnande. Därför erbjuder Strandmöllen medicinskt Oxygen med KVIK TOP®.

Gasflaskan KVIK TOP® sänker dina kostnader genom att inte kräva ytterligare inköp och underhåll av ventiler.

Med flaskans inbyggda ventil ställer du snabbt och enkelt in rätt förbrukning, vilket resulterar ökad patientsäkerhet och minimalt spill av gas.

Med KVIK TOP® för medicinskt Oxygen får du:

 • Lättviktsflaskor
  Enkel hantering för både vårdgivare och hempatienter
   
 • Integrerad ventil
  Enkel, snabb och korrekt gasförbrukning
   
 • Koppling för Oxygenbehandling
  Möjlighet att snabbt koppla in medicinsk syrgas
   
 • Snabbkoppling
  Blixtsnabb anslutning av flaskor till exempelvis ventilatorer och kuvöser
   
 • Flödesventil
  Från 0,25 upp till 25 liter per minut (totalt 11 förinställda flödesnivåer)
   
 • Skyddslock med bygel
  Skyddar flaskan från stötar och gör att du kan hänga flaskan, t ex vid sängkanten
   
 • On/off-funktion
  För säker transport och lagring


Bruksanvisning – KVIK TOP® med bygel